CL i danskundervisningen med særligt fokus på skriftlighed

Cooperative Learning handler ikke kun om mundtlighed. Man kan styrke elevernes skriftlighed på mange måder i arbejdet med strukturerne – endda også i Classbuilding og Teambuilding! Ved at lægge skriftlighed ind i de forskellige strukturer giver man eleverne masser af daglig øvelse i at skrive, og samtidig bliver skrivningen til et effektivt redskab til at fastholde, hvad de gerne vil sige, hvad de er i gang med at lære, og hvad de skal huske bagefter. Det giver mere synlig læring. Desuden gør strukturerne det til en naturlig del af arbejdet at dele det, man skriver med kammeraterne og give hinanden feedback – ting eleverne også kan bruge i arbejdet med at producere længere tekster.

På kurset vil vi udforske både kendte og helt nye strukturer til danskundervisningen på alle klassetrin. Det er en fordel med forhåndskendskab til Cooperative Learning men ikke et krav. Læs evt. de første 3 kapitler i bogen Cooperative Learning – undervisning med samarbejdsstrukturer fra forlaget Alinea inden kurset.

Medbring egne bærbare computere, strømkabler og forlængerledninger.

Kurset finder sted på CFU i Aalborg d. 7. oktober 2014.

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.