Løft fagligheden – fokus på de tosprogede elever

 

Særligt kursus der kombinerer Cooperative Learning med en fokuseret sprogindsats i fagene.

To af de faktorer, der er med til at fastholde den svageste elevgruppe – herunder mange tosprogede elever – på et lavt fagligt niveau, er et skrøbeligt sprogligt fundament og forskellige grader af social og faglig marginalisering i klassen. Når vi skal løfte elevernes faglighed, skal vi sikre, at der er fokus på begge dele.

Alle lærere kan ikke være lingvister, men alle kan organisere læreprocesser, hvor eleverne øver sig intensivt på at formulere deres faglige læring med brug af fagets terminologi. Den kraftfulde kombination af fagsprogligt fokus og Cooperative Learning strukturer gør, at alle elever kan formulere sig om fagets indhold masser af gange og på masser af måder i hver lektion. Også de elever, der normalt ikke siger noget i timerne. I processerne lærer eleverne både at afkode det sprog de læser og hører og selv at bruge fagsproget til at beskrive og forklare det, de lærer, på forskellige måder og med forskellige dialog-partnere. Elevernes vellykkede formulering af fagstoffet er samtidig den ultimative test på, om tingene er lært. Dermed bliver læring med sprogligt fokus også til synlig læring, hvor succeskriterierne er nemme at sætte op og elevernes læring er nem for læreren at evaluere

Med udgangspunkt i fagenes nye faglige og sproglige mål arbejder vi med helt konkrete opgavetyper og CL-strukturer, der træner elevernes sproglige udvikling generelt og udvider deres faglige ordforråd. Der vil også være fokus på, hvordan du kan afkode fagsproget for og med eleverne, både når du gennemgår stof og når du hjælper den enkelte elev. Ud over de sproglige faktorer, vil vi også arbejde med andre strategier, der kan fremme elevernes motivation, forebygge marginalisering og sikre, at alle elever får det maksimale ud af undervisningen.

På kurset får du masser af konkrete opgaver og strategier, lige til at tage med hjem og bruge i klassen.

Instruktøren er fra Cooperative Learning DK og er uddannet i sprogtilegnelse og sprogundervisning.

Tid: 13. januar og 23. februar 2015, begge dage fra 9-15.

Sted: VIA Center for Undervisningsmidler i Aarhus N, Halmstadgade 2

Læs  mere og tilmeld dig her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.