Marie Neergaard

Marie er uddannet i kommunikation og fransk som erhvervssprog og er desuden Cand.Mag. i sprogpsykologi. Hun er særligt optaget af, hvordan sproget fungerer som medie til formidling af forståelser og læring og i bredere persepktiv, hvordan sprog og psykologi betinger hinanden. Denne baggrund giver Marie en spændende indgangvinkel til arbejdet med læringsprocesser.

Siden 2007 har Marie været lærer i efterskoleregi, og hun har undervist hele sit liv i forskellige bevægelsesformer. Det bærer hendes undervisningsform præg af – hun er en passioneret, engageret og dynamisk underviser.

Marie har i en årrække arbejdet med Cooperative Learning, målstyring, feedback og vurdering i sin egen undervisningpraksis.

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.