Hvad er forskellen på Cooperative Learning og gruppearbejde?

Forskellen på Cooperative Learning og gruppearbejde er enorm. Nogle former for Cooperative Learning, bl.a. den repræsenteret af Johnson og Johnson ved University of Minnesota-Minneapolis, minder umiddelbart om det, vi normalt forstår ved gruppearbejde, men naturligvis er der nogle meget væsentlige forskelle. Kagan Cooperative Learning, hvor der anvendes strukturer, har til gengæld meget lidt til fælles med gruppearbejde. Det ses alene i den kendsgerning, at mere end halvdelen af Kagans Cooperative Learning strukturer ikke foregår i grupper, men i par eller på kryds og tværs i klassen. Når Cooperative Learning alligevel sommetider forveksles med gruppearbejde, skyldes det nok, at eleverne som udgangspunkt sidder i teams, når der arbejdes med Kagan Cooperative Learning. Det er imidlertid det, der foregår i disse teams, der definerer, om der foregår gruppearbejde eller Cooperative Learning. Og her er det strukturerne, med de indbyggede SPIL-principper (samtidig interaktion, positiv indbyrdes afhængighed, individuel ansvarlighed og lige deltagelse), der gør forskellen.

Det betyder også, at teamdannelse efter Cooperative Learning principper ikke i sig selv fører til Cooperative Learning. En “fejl” der ofte begås er at danne teams efter Cooperative Learning principperne om heterogenitet, for derefter at lade eleverne lave almindeligt gruppearbejde. Dette er ikke Cooperative Learning, da teamsammensætning i sig selv ikke har nogen effekt i forhold til SPIL-principperne. SPIL-principperne er kun i kraft, når du som lærer sætter dem i kraft. Og det sker via strukturerne, som er nøje opbygget, så de aktiverer SPIL. Derfor er der ingen vej udenom at kende strukturerne, og at mestre instruktionen og brugen af dem, hvis du vil lave Cooperative Learning. Der er ingen blød mellemvej, hvor man laver “lidt Cooperative Learning” eller “noget Cooperative Learning-agtig” undervisning. Når det sker, trænger de kendte mønstre fra gruppearbejdet igennem – hvor nogle elever står af, andre dominerer osv.

At der er forskel på gruppearbejde og Cooperative Learning betyder ikke, at det ene altid skal undgås til fordel for det andet. Men det betyder, at du som lærer bestemmer, om der skal foregå Cooperative Learning, hvor strukturerne støtter eleverne fagligt, socialt og i forhold til ansvar for arbejdet, eller om det er gruppearbejde, hvor eleverne selv skal styre turtagning, fordeling af opgaver osv. En italesættelse af forskellene overfor eleverne kan varmt anbefales. Men igen kræver det, at du selv er helt på det rene med forskellene og kan vise eleverne, hvad de kan lære henholdsvis ved strukturernes hjælp og i de mere frie gruppearbejdssituationer.

 

 

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.