Hvorfor Cooperative Learning?

Omfattende forskning igennem flere årtier har vist, at Cooperative Learning har en lang række fordele sammenlignet med andre, mere traditionelle undervisningsformer som klasseundervisning og gruppearbejde. Cooperative Learning fører bl.a. til bedre individuelle faglige præstationer, bedre samarbejdsfærdigheder, bedre udvikling af selvstændig, problemløsende og kreativ tænkning og bedre metakognition.

Når man taler med lærere, der er begyndt at bruge Cooperative Learning, fortæller de ofte, at Cooperative Learning i et ganske overrumplende omfang ændrer elevadfærd – både læringsmæssigt og socialt – og forløser potentiale og energi hos hver enkelt elev. Cooperative Learning skaber en ny måde at gå i skole på, der er både sjov, personligt udviklende og meget faglig.

Og man har faktisk alt at vinde. De ulemper som man er vant til at kunne finde i enhver ny tilgang til undervisning er endog meget vanskelige at få øje på i Cooperative Learning. Hvordan kan dette være tilfældet? Svaret er nok, at det er meget få tilgange til undervisning, der har været genstand for så meget forskning, for så mange læreres og forskeres bidrag og for så intens udvikling, afprøvning og revidering.

I USA, hvor man har langt mere erfaring med CL end i Danmark, giver den intensiverede faglighed dramatiske forbedringer i elevernes testresultater. Men nok så vigtigt: Ting som selvindsigt, ansvarlighed, tolerance overfor kammerater der er anderledes, og glæde ved at gå i skole øges også mærkbart. For slet ikke at snakke om den daglige glæde ved at være i et positivt læringsmiljø, som både elever og lærere stortrives i.

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.