Cooperative Learning og Folkeskolereformen

Folkeskolereformen stiller mange krav om løft i lærernes kompetencer. Det kan se voldsomt ud, men hvis tilgangen er Cooperative Learning, kan de ses som forskellige aspekter af samme indsats. Cooperative Learning er nemlig en undervisningsform og en pædagogisk tilgang, der virker positivt ind på stort set alle relevante fronter i skolen på en gang, også dem, der er allermest i fokus i skolereformen:

  •         Styrkelse af det faglige niveau – for alle elever uanset niveau
  •          Inklusion og forebyggelse af eksklusion
  •          Variation i skoledagen
  •          Bevægelse i undervisningen
  •          Styrkelse af sprogudvikling for tosprogede elever
  •          Et godt læringsmiljø og trivsel for den enkelte elev
  •          Motivation og arbejdsglæde
  •          Tydelighed og struktur i undervisningen
  •          Ro og sikker klasseledelse

Der ligger omfattende forskning bag Cooperative Learning og resultaterne er veldokumenterede.

Når man arbejder med Cooperative Learning, arbejder man med alle de nævnte aspekter samtidig. Det betyder, at man ikke behøver at have indsatser i først det ene og så det andet. Efteruddannelsesindsatsen kan samles om en undervisningsform, der er så gennemtænkt og gennemprøvet, at der er taget højde for stort set alt. Det giver god mening for lærerne, eleverne, forældrene, for skolens sammenhængskraft – og også for økonomien på skoler og i kommunerne.

Cooperative Learning er konkret og praksis-fokuseret – på kurserne får man helt konkrete strategier, som er lige til at anvende i alle fag. Tilbagemeldinger fra skolerne lyder ofte, at disse kurser har overgået alt andet, når det gælder om at omsætte kursus-indhold til praksis i klasseværelserne. Hør fx hvad souschefen på Rosendalskolen i Hobro sagde i januar 2014:


”Efter succesrige kurser for vores 75 lærere inden indeværende skoleår, så er det tydeligt, at CL strukturerne fylder rigtig meget for teamene og via mine observationer af undervisning på mange årgange, så bliver teorien omsat til praksis i en grad, så man som pædagogisk leder bliver helt positivt overvældet”. 

Cooperative Learning gør på kort tid dygtige lærere endnu dygtigere og giver lærere, der føler sig mindre sikre, redskaber der via øvelse gør dem i stand til at levere langt mere professionel og struktureret undervisning.

Vi samarbejder allerede med et stort antal skoler og en stribe kommuner om uddannelse af deres lærere i Cooperative Learning. Hvis I er interesserede i en større indsats på skolen eller i jeres kommune, kommer vi gerne og holder et møde, så vi sammen kan kigge på ønsker, ideer og muligheder. Ring på 88 24 50 84 eller skriv til info@cooperativelearning.dk

 

Andre relevante kurser og kursusforløb:

Målstyret undervisning og synlig læring – Læs mere her

Klasseledelse – Læs mere her

Bevægelse i undervisningen – Læs mere her

 

 

 

 

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.