Om færdigheder og øvelse

Af Jette Stenlev

CL-undervisning af høj kvalitet er kompleks og stiller krav til læreren om en række færdigheder, man ikke nødvendigvis har anvendt før – derfor kræver det øvelse.

Cooperative Learning har, i manges erfaring, sat et helt nyt fokus på undervisning som håndværk. På lærerseminariet, hvor jeg har undervist i en årrække, har jeg ikke erfaret, at metoder eller andre ting, man som lærer har brug for i klasseværelset, blev øvet. Det læreren har brug for at foretage sig i klasseværelset er ikke blevet betragtet som færdigheder, der skulle opøves. Man har arbejdet med teorier i lange baner, men når det kom til, ”hvordan man gør”, har de kommende lærere i vid udstrækning været overladt til sig selv – eller de har fået demonstreret nogle muligheder. Men de har ikke øvet sig på noget.
De fleste lærere har på egen krop erfaret, at denne tilgang – eller mangel på samme – til den færdighedsmæssige side af lærerjobbet har givet problemer, når man stod i en klasse foran en gruppe elever, der forventede, at man kunne ”styre” dem og oven i købet undervise dem. Men til trods for at denne problematik er velkendt, er det ikke rigtigt kommet i fokus, at god undervisning ikke kun fordrer viden og holdninger, men også færdigheder. Og at sådanne færdigheder, som alle andre færdigheder, opnås via øvelse.
Den manglende tradition for at betragte en del af lærerens arbejde som færdigheder, der kan og skal øves, kan vanskeliggøre udvikling af lærekompetencer. Det betyder nemlig ofte, at man som lærer forlanger af sig selv, at man skal kunne få tingene til at lykkes med det samme, og det er en helt urimelig forventning. Det mærker vi jævnligt i forbindelse med vores kursusforløb i Cooperative Learning, hvor der kommer meldinger som: ” Det har jeg prøvet (én gang) og det gik op i hat og briller”, eller: ”Jeg har prøvet at sætte eleverne i teams, men der blev alt for meget larm, så de blev sat tilbage igen.” Der er ikke noget galt med hverken eleverne eller læreren her. Man glemmer imidlertid, at der er tale om komplekse lærer-færdigheder og forventer måske af sig selv, at hvis man har læst om, hvordan man gør, så kan man gøre det straks med succes. Men det ville være som at forvente, at man kan stå perfekt på kunstskøjter med piruetter og det hele, fordi man har læst om, hvordan man gør. Noget som ingen ved deres fulde fem ville forlange af sig selv.
Cooperative Learning indebærer for mange undervisere et skift i – eller i hvert fald en justering af deres læringssyn og en meget omfattende ændring både af relationsarbejde og læringsledelse i undervisningen – helt ned i detaljen. Hver lille ting man gør – eller undlader at gøre – kan påvirke resultatet. Derfor er vejen fra viden til kompetent udførelse af Cooperative Learning relativt lang – men heldigvis meget tilfredsstillende og inspirerende undervejs. Og processen kan fremskyndes, hvis man øver sig målrettet og i samarbejde med kollegerne.

Forudsætninger for reel måling af effekten af CL
Kagan og hans medarbejdere har på basis af mange års erfaring med implementering af CL på skoler konstateret, at det tager i hvert fald 3, men ofte 4-5 år, at blive en rigtig god Cooperative Learning lærer. Det er vel og mærke, hvis man faktisk arbejder målrettet med det og gør det hver dag. Det er en god ide at holde sig dette for øje, hvis man vil lave forsknings- og udviklingsprojekter, hvor man vil undersøge effekten af Cooperative Learning. Her kan man med fordel tænke i 3 faser: Den første er en periode, hvor lærerne  introduceres til Cooperative Learning via et kursusforløb (typisk 4 eller 5 dage fordelt over et skoleår). Fase 2 er en øveperiode, hvor lærerne gennem afprøvning, refleksion og fælles erfaringsopsamling, og måske med hjælp fra en coach, dygtiggør sig i at anvende Cooperative Learning i undervisningen. Fase 3, typisk et par år inde i processen, vil være der, hvor lærerne har udviklet deres CL-kompetencer til et niveau, så man kan tale om, at de leverer reel CL-undervisning. Det er først her, det for alvor giver mening at måle effekten af CL. Men da forskningen allerede til overflod har vist, at CL, der bruges kompetent, har en lang række positive effekter på elevers faglige og øvrige udvikling på tværs af kulturel baggrund, så er det, man måler, i virkeligheden snarere, i hvilket omfang det lykkes lærerne at implementere CL – ikke om CL ”virker” eller ej.

De bedste lærere udvikler sig år for år hele karrieren igennem, og det gælder også, når man underviser med CL. CL indeholder en mangfoldighed af muligheder, der udfordrer kreativiteten og ens didaktiske kompetencer, og derfor bliver man heller ikke færdigudlært som CL-lærer – men man kan blive dygtigere hele tiden, hvis man arbejder målrettet med det.
Derfor vil jeg gerne slå et slag for øvelsen – for en erkendelse af, at en så omfattende ændring i ens daglige praksis kræver masser af øvelse. De, der har været på dag 2 i vores kursusforløb, kan måske huske, at hvis man skal erstatte en gammel vane med en ny, skal man gøre det nye i gennemsnit 28 gange. Og hvis det drejer sig om komplekse ting som CL, er der også brug for systematisk refleksion, helst sammen med kolleger, for at få det optimale ud af øvelsen.
Masser af lærere har allerede øvet sig meget på CL, og jeg håber, at øvelse kan få sin retmæssige plads på skolerne fremover. Således kan man fx bruge princippet ”månedens struktur”, hvor en struktur først demonstreres med hele lærerkollegiet eller evt. en mindre gruppe af lærere på skolen, hvorefter alle går ud i klasserne og øver sig på den pågældende struktur, sparrer med hinanden undervejs og mødes igen en måned senere for at dele erfaringer og overvejelser. I en sådan proces er der signaleret, at der er brug for øvelse, og det er et vigtigt signal. Det kan naturligvis gøres på mange andre måder også. Og for de lærere, der måske ikke synes, at CL ligger lige til højrebenet, og som ønsker at starte i det små, er det en kæmpe fordel, at der er enighed omkring, at det her er noget man arbejder sig til at blive god til – ikke noget, man er født med.
God fornøjelse med at øve jer ude på skolerne!

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.