Inspiration til indskolingen

Erfaringer med Cooperative Learning i 1. klasse.

“Jeg var også spændt på at finde ud af, om man kunne benytte C.L. i 1. klasse, når børnene endnu ikke kan læse.  Mange strukturer bruger vi uden problemer i den daglige undervisning. Jeg personligt syntes, at det, der måtte være sværest, var at skabe en god team-ånd, så det vil jeg lige skrive lidt om.
Vi valgte fra dag et at give børnene ved bordene farver. Vi klistrede en farveplet på bordet og snakkede med børnene om, at de var rød, gul, grøn eller blå. Lige fra starten sagde vi fx: Vil de røde hente farver, de gule hente bøger og lign., Så børnene hurtig blev skarpe på det med, hvem
der skal hvad. Det er en stor hjælp i dagligdagen.

For at skabe en team-ånd fastholder vi at bruge mindst et par timers undervisning til at få dem til at føle sammenhold med de øvrige i teamet, hver gang de skifter team.

1.  Efter sommerferien. De blev blandet efter, hvor godt kendskab de havde til bogstaver /rim/lyd. Børnehaveklasselærerne hjalp os med at placere dem i 4 grupper. Vi startede teamsamarbejdet op på følgende måde. Vi fortalte børnene om de fælles mål for klassen i denne periode. Vi kalder det ”Det skal vi blive gode til”, det tager ca. en lektion.
Dernæst ”team-ånd-opbygning”: Vi fortalte, at de fik 5 min. til at tænke på og tegne på et stykke papir, hvad de er gode til. Bagefter skulle de på skift, rød, gul, grøn og blå, fortælle det i teamet. Til sidst skulle en fra teamet fortælle til hele klassen, hvad teammedlemmerne havde sagt. Så fik de næste opgave. At lave et team-råb. De fik 8 minutter til det. Det skulle indeholde en dyrelyd og en bevægelse. Til min store overraskelse lykkedes det fint for næsten alle teams. Råbene bruges i  hverdagen, når der er noget teamet har gjort særligt godt.
Efter 6 uger afsluttede vi med, at de på skift fik lov til at sige en ting til hver i gruppen, som de havde været gode til, mens de havde været sammen. Vi lod dem køre flere runder, da de havde mange søde ting at sige til hinanden. Til sidst fortalte enkelte fra hvert team, hvad de havde  fået at vide. Som afslutning stillede de sig med deres team op til tavlen og sagde for sidste gang Team-råbet.

2.  Efter 5 ugers skolegang: De blev placeret efter, hvor synlige vi syntes, at de var i klassens liv. Rød mindst synlig og blå dem vi så/hørte mest til. Igen startede vi med at fortælle og gennemgå de fælles mål for hele klassen. De mål for sidste gang, som de nu beherskede, klippede vi i stykker (stor glæde). Team-ånds-opbygning: ”Møde på midten” et stort lyseblåt papir med en stor hvid sky i midten, hvori der står skrevet drømme. Børnene tegnede, hvad de kunne tænke sig at blive. De fleste tegnede flere billeder. Der var mange prinsesser og lign., men også overraskende ting som ulandsfrivillig. Dernæst skulle de fortælle i teamet efter tur (rød, gul—) om deres drømme.  En fra teamet skulle fortælle om de andres drømme til klassen. Plakaterne blev hængt op i loftet over deres siddepladser. Team-råb. Denne gang skulle alle røre ved hinanden, og der skulle indgå lyden af et musikinstrument.

3.  Tænker at de næste gang skal sidde efter kendskab til klokken, da det bliver vores næste fokus-punkt i matematik. Team-råb skal indeholde et rim, og de skal også lave deres egen teamleg, som de skal lære de andre, og som vi kan bruge ved småpauser i undervisningen.”

Tove. Jyllinge skole.

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.