Hattie, synlig læring og Cooperative Learning

Takket være John Hattie er forskningsbaseret viden om, hvad der virker i undervisningen nu blevet let tilgængelig for alle. Og hans afdækning af, hvilke faktorer der fremmer og ikke fremmer læring, giver noget at tænke over. Gamle kendinge i skoledebatten som lave klassekvotienter, niveaudeling og læringsstile står fx meget lavt på listen. Det gælder i det hele taget tiltag, der udspringer af en elevfokuseret, forskelsorienteret tænkning, der isolerer den enkelte elev i sin egen læreproces. I stedet skal der mere fokus på god undervisning, der favner alle elever og giver et højt niveau af elev-elevsamspil. 

Cooperative Learning indeholder en lang række af de elementer, som Hattie påviser har en stor effekt på elevernes læring. Læs om nogle af forbindelserne imellem Hatties resultater og Cooperative Learning i artiklen her.

 

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.