• 5 strategier – lige til at bruge i undervisningen

  Lær børnene de sociale færdigheder, der gør den daglige læring til en positiv oplevelse og skaber en tryg skoledag. Det tager ikke ekstra tid fra undervisningen – for I øver de sociale færdigheder, mens I arbejder med det faglige stof!

 • Målstyret undervisning med Cooperative Learning – det bedste fra to verdener

  Hvis I også ønsker at Cooperative Learning skal være en del af jeres målstyrede undervisning, og I gerne vil vide meget mere om, hvordan man kan gøre, så de to ting styrker hinanden, så læs denne artikel.

 • Få dine elever i CL-form

  Hver CL struktur stiller specifikke krav til eleverne om at mestre et antal handlemåder, eller delkompetencer, som indgår i strukturerne. Nogle strukturer, som fx Ping-pong-par, kræver kun et par delkompetencer, mens fx Quiz og byt kræver mange. Læs mere om, hvordan en delkompetence-tilgang kan gøre CL langt mere overskuelig og tilgængelig – både for dig og dine elever.

 • Sådan husker dine elever bedre

  I denne artikel af Spencer Kagan kan I læse om, hvordan den nyeste viden om hjernen og vores hukommelsessystemer underbygger brugen af Cooperative Learning strukturer – også i undervisningen af unge og voksne. Læs om, hvad der skal til for at eleverne og de studerende ikke bare lytter, men faktisk lærer, når I gennemgår nyt stof.

 • Hattie, synlig læring og Cooperative Learning

  Cooperative Learning indeholder en lang række af de elementer, som Hattie påviser har en stor effekt på elevernes læring. I denne artikel kan du læse om nogle af forbindelserne imellem Hatties resultater og Cooperative Learning

 • Spencer Kagan: En undervisningsrevolution

  Kagan skriver om, hvad Cooperative Learning er, og hvorfor det kan gøre så stor en forskel. Artiklen har været trykt i Kognition og Pædagogik, august 2011, under temaet AKT og inklusion.

 • Hvilken forskel gør en struktur?

  Hvad er det bedste budskab at sende til vores elever: "Tænk på dig selv, tag dig ikke af dine kammerater" eller "Lad os arbejde på det her sammen. Lad os hjælpes ad med at finde ud af det." Ja, vi kan jo næsten regne ud, hvad artiklens forfatter mener. Men prøv at læse, hvad der ligger bag - og bliv mindet om, hvorfor Cooperative Learning og matematikundervisning er så godt et match!

 • Cooperative Learning i fremmedsprogsundervisningen

  Denne artikel er først og fremmest en generel introduktion til Cooperative Learning. Så du behøver ikke at være sproglærer for at få noget ud af den!

 • Virker de heterogene teams?

  De heterogene teams er sommetider genstand for en del diskussion. Hvad gør man, når man ikke synes, de fungerer optimalt? Det kan du læse mere om i artiklen: Cooperative Learning teams - behøver de at være heterogene? Klik og læs artiklen.

 • En CL-skole på Mors

  Læs om en skole på Mors, som har valgt at fokusere målrettet på implementering af Cooperative Learning

 • Spencer Kagan: Det handler om elevengagement

  Kan Cooperative Learning være svaret på så forskellige udfordringer som uro i timerne, svage faglige resultater og frafald i ungdomsuddannelserne? Og hvad har det med en flod at gøre?

  Det skriver Spencer Kagan om i en ny artikel, som belyser nogle overraskende sammenhænge mellem fænomener, der normalt håndteres hver for sig.

 • Inklusion – historien om en dreng

  På Strandmølleskolen i Assens, hvor vores instruktør, Helle Egekov, er ansat, kom en dreng, Daniel, til 9. klasse i august 2011. Hans skolegang havde indtil da været præget af mange problemer, både fagligt og socialt, og af perioder i specialklasse og på specialskole. Daniel kom ind i den klasse, som Helle havde til dansk og tysk, og hvor der blev brugt Cooperative Learning dagligt i undervisningen. Det blev en helt ny begyndelse for Daniel. Vi har interviewet både Daniels far og Helle. Læs artiklen her

 • Matematik med CL-stopstrukturer

  Har dine elever svært ved at forstå og huske din gennemgang ved tavlen? Her kan du læse om, hvordan stopstrukturer kan hjælpe. Klik på titlen.

 • Engelsk på A-niveau med CL

  I denne artikel kommer vi helt tæt på de faglige processer, når Gunhild Hansen beskriver, hvordan hun bruger tre specifikke Cooperative Learning strukturer, nemlig Team-rokade, Par på tid og Partnere, i sin undervisning i engelsk på A-niveau i gymnasiet. Artiklen har været offentliggjort i Sprogforum, nr, 53. Klik og læs artiklen.

 • Lærerrollen i Cooperative Learning

  Skal man lave om på sig selv og sin lærerrolle, når man underviser med Cooperative Learning? Måske! Læs om emnet i denne artikel.

 • Om færdigheder og øvelse

  God undervisning fordrer ikke kun viden og holdninger, men også færdigheder. Og færdigheder opnås via øvelse. I denne artikel kan du læse om betydningen af at anerkende det håndværksmæssige aspekt af lærejobbet - noget, der bliver tydeligt i Cooperative Learning, fordi det ganske enkelt kun lykkes, hvis man øver sig!

 • Besøg på en amerikansk skole

  Kig med ind på en amerikansk skole, hvor Cooperative Learning bruges af alle lærerne hver dag og læs om, hvordan elever på forskellige niveauer arbejder med konkrete opgaver i Svar-bazar, En for alle og Team-par-solo.

 • Eric Jensen: Snakker børn for meget?

  Kontakt med andre mennesker er vigtig - måske så vigtig, at omfanget af elev-elev interaktion i skolen kan være afgørende for elevernes faglige succes og deres lyst til at tage en uddannelse. Klik på titlen og læs Eric Jensens artikel.

 • Cooperative Learning i børnehaveklassen

  Kan man starte på Cooperative Learning allerede i børnehaveklassen? Ja! Faktisk er det det allerbedste sted at starte. Læs mere om hvorfor og hvordan i denne artikel, der blev trykt første gang i "Skolestart" i 2007.

 • Ny metode gør det sjovere at undervise

  Læs artiklen fra Politiken, 17. januar 2010

 • Venlighed og god opførsel er ikke underdanighed

  Medierne bringer historien igen og igen: Danskerne er uhøflige, giver elendig service og efterlader en dårlig smag i munden hos mennesker, der besøger landet. Vi har måske et billede af, at vi i skolen og uddannelsessystemet lærer børnene og de unge at omgås andre og fungere godt socialt. Desværre ser det ud til, at det ikke virker. Men er det overhovedet vigtigt – og hvis det er, hvem skal så gøre noget ved det? Læs artiklen her. Den handler også om DIN undervisning!

 • CL i gymnasiet – interview med en matematiklærer og med hans elever

  Cooperative Learning er på vej ind i gymnasierne. Og med god grund. For med Cooperative Learning kan man arbejde frem mod ambitiøse faglige mål med en innovativ pægagogik, der bryder vante mønstrer og får alle elever med.

  I februar 2012 besøgte Birgit Schøn fra Cooperative Learning DK Sune de Montgomery Nørgård på Rødovre gymnasium. Hun overværede noget af Sunes undervisning og talte derefter med både ham selv og nogle af hans elever. Det kom der to tekster ud af, som du kan finde her.

 • Inspiration til indskolingen

  Der er ofte lærere, der gerne vil have eksempler på konkret praksiserfaring fra indskolingen. Her er et indlæg om undervisning med CL i 1. klasse.