1 Hvorfor skoleforsøg med Cooperative Learning?

 

Fordi GL og GR’s oplæg har fokus på netop de ting, som Cooperative Learning kan, heriblandt at:

  • udvikle undervisningen – radikalt hvis man vil
  • skabe høj elevaktivitet i alle lektioner
  • styrke lærerens klasseledelse – også i forhold til ”Facebook problematikken”
  • udfordre alle elever uanset niveau
  • styrke motivationen – ikke mindst hos elever fra ikke-akademiker hjem
  • styrke fagligheden
  • være en effektiv og ressourceøkonomisk undervisningsform

Cooperative Learning er om noget en innovativ pædagogik. Med Cooperative Learning strukturer kan man forny undervisningen med elevaktiverende strategier, der kan anvendes i en hvilken som helst lektion, i et hvilket som helst fag og med det undervisningsmateriale, man ønsker. Cooperative Learning hviler på et solidt forskningsgrundlag og anbefales af fremtrædende internationale pædagogiske forskere, heriblandt Robert J. Marzano, Robert E. Slavin og Eric Jensen. Man kan læse om Cooperative Learning i bogen Cooperative Learning – undervisning med samarbejdsstrukturer af Spencer Kagan og Jette Stenlev. Læs mere om bogen her.  Læs mere om Cooperative Learning her.

Resultaterne afhænger naturligvis af, hvor kompetent Cooperative Learning anvendes. En lille smule Cooperative Learning kan skabe variation og motivation, hvis det anvendes kompetent. Meget Cooperative Learning kan forvandle elevernes oplevelse af, hvad det vil sige at lære, skabe en helt ny stemning i undervisningen og løfte fagligheden op på nye niveauer. Det er der mange eksempler på på skoler i andre lande. Men det kræver en indsats over en periode – og med de rigtige redskaber.

Mange gymnasier har allerede haft en enkelt kursusdag eller to i Cooperative Learning, men ingen har endnu haft mulighed for at indgå i et længere målrettet forløb, hvor vi i samarbejde har kunnet udvikle lærernes praksis. Med GL’s støtte til skoleforsøg vil dette nu være muligt. Det giver nogle meget spændende muligheder for et samarbejde, der kan bringe jeres skole helt i front, når det gælder innovativ pædagogik og høj faglighed.

Hvis I har lyst til at høre mere eller drøfte jeres ideer, så kontakt Jette Stenlev på 23 26 81 19

 


Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.